Personer med emneord «Akademisk skriving»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Botnen Botnen, Kristin Konsulent kristbot@student.ikos.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Taran Palmstrøm Fenn Fenn, Taran Palmstrøm Executive Officer taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Taran Palmstrøm Fenn Fenn, Taran Palmstrøm Konsulent taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Lise Endregard Hemat Hemat, Lise Endregard Executive Officer l.e.hemat@student.jus.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Lise Endregard Hemat Hemat, Lise Endregard Konsulent l.e.hemat@student.jus.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Hedda Hjortdal Hjortdal, Hedda Konsulent heddahjo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Barry Kavanagh Kavanagh, Barry Førstekonsulent barry.kavanagh@ub.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Alva Lilya Lange Lange, Alva Lilya Konsulent alvall@student.sv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Jessica Lönn-Stensrud Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Bilde av Ragna Sofie Lund Neraal Neraal, Ragna Sofie Lund Konsulent rsneraal@student.sv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Sverre Berg Ofstad Ofstad, Sverre Berg Konsulent sverrbo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Marlon Gjems Rudi Rudi, Marlon Gjems Konsulent m.g.rudi@ub.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Jonas-André Stensvoll Stensvoll, Jonas-André Konsulent jonasast@student.ilos.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Ingerid Straume Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi
Bilde av Haseeb Ur Rehman Tahir Tahir, Haseeb Ur Rehman Konsulent hutahir@student.uv.uio.no Akademisk skriving