Personer med emneord «Akademisk skriving»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Botnen Botnen, Kristin Konsulent kristbot@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Taran Palmstrøm Fenn Fenn, Taran Palmstrøm Executive Officer taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Taran Palmstrøm Fenn Fenn, Taran Palmstrøm Konsulent taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Cathinka Dahl Hambro Hambro, Cathinka Dahl Senior Academic Librarian c.d.hambro@ub.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Cathinka Dahl Hambro Hambro, Cathinka Dahl Førstebibliotekar c.d.hambro@ub.uio.no Akademisk skriving, Veiledning, Språk, Filologi, Middelalder, Teologi, Irland, Nord-Irland, Keltisk
Bilde av Lise Endregard Hemat Hemat, Lise Endregard Executive Officer l.e.hemat@student.jus.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Lise Endregard Hemat Hemat, Lise Endregard Konsulent l.e.hemat@student.jus.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Hedda Hjortdal Hjortdal, Hedda Konsulent heddahjo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Jessica Lönn-Stensrud Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Bilde av Ragna Sofie Lund Neraal Neraal, Ragna Sofie Lund Konsulent rsneraal@student.sv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Sverre Berg Ofstad Ofstad, Sverre Berg sverrbo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Ingerid Straume Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi
Bilde av Sjur Sandvik Strøm Strøm, Sjur Sandvik Executive Officer sjursst@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Sjur Sandvik Strøm Strøm, Sjur Sandvik Konsulent sjursst@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Ingvild Haugen Swane Swane, Ingvild Haugen Executive Officer ingvihsw@student.iln.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Ingvild Haugen Swane Swane, Ingvild Haugen Konsulent ingvihsw@student.iln.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Haseeb Ur Rehman Tahir Tahir, Haseeb Ur Rehman Konsulent hutahir@student.uv.uio.no Akademisk skriving