Personer med emneord «Alma»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47 22844310 +47 99383824 anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Katalogisering
Bilde av Lasse Skage Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47 22852195 lasse.skage@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Nederlandsk
Bilde av Ida Maria Zaborowski Zaborowski, Ida Maria Hovedbibliotekar +47 22855266 i.m.zaborowski@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Veiledning, Alma, Akkvisisjon, Tilvekst
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Spesialbibliotekar liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Katalogisering
Bilde av Anne Gunn Berge Bekken Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47 22859497 +47 90971651 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Publikumstjenester, Publikumsarbeid
Bilde av Tone Christine Bøgh Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Christine Rostgaard Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria, Leganto
Trætteberg, Kjartan Holm Hovedbibliotekar kjartht@ub.uio.no Bibliotek, Alma
Bilde av Anette Munthe Munthe, Anette Head Librarian +47 22844310 +47 99383824 anette.munthe@ub.uio.no Library, Cataloguing, Alma
Bilde av Lasse Skage Skage, Lasse Senior Librarian +47 22852195 lasse.skage@ub.uio.no Library, Alma, Acquisition, Library guidance
Bilde av Christine Rostgaard Rostgaard, Christine Senior Adviser +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Library, Alma, Oria, Leganto
Bilde av Ida Maria Zaborowski Zaborowski, Ida Maria Hovedbibliotekar +47 22855266 i.m.zaborowski@ub.uio.no Library, Acquisition, Reference, E-books, Alma, Purchasing
Bilde av Liv Brenna Brenna, Liv Senior Librarian liv.brenna@ub.uio.no Library, Alma, Cataloguing
Trætteberg, Kjartan Holm Head Librarian kjartht@ub.uio.no Library, Alma
Bilde av Anne Gunn Berge Bekken Bekken, Anne Gunn Berge Head Librarian +47 22859497 +47 90971651 a.g.b.bekken@ub.uio.no Library, Alma
Bilde av Oda Amalie Rosenkilde Rosenkilde, Oda Amalie Senior Librarian +47 22856701 o.a.rosenkilde@ub.uio.no Library, Loan, Alma, Zotero
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Bilde av My Lothe Lothe, My Spesialbibliotekar my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek, Alma, Informatikkbiblioteket
Bilde av Line Nybakk Akerholt Akerholt, Line Nybakk Univ.bibliotekar +47 22856522 +47 95880018 l.n.akerholt@ub.uio.no Library, Teaching, Alma
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Senior Librarian +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Loan, Oria, Reference and citation Tools, Rikshospitalet