Nettsider med emneord «BIBSYS»

Publisert 4. feb. 2014 11:07

Bibduck er et rammeverk for å automatisere oppgaver i bibliotekssystemet Bibsys, og koble Bibsys mot andre programmer, f.eks. programvare for RFID-plater og utskrift av stikksedler. Det er laget av folk i skranken for folk i skranken, for å gjøre hverdagen litt enklere.