Personer med emneord «Bibliotek»

Navn Telefon E-post Emneord
Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela Spesialbibliotekar 22119497 j.j.m.aamodt@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Veiledning
Bergaust, Gjermund Konsulent +47-22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Båum, Anne Rådgiver +47-23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47-23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk, Reference Manager, EndNote, Nettpublisering
Flaatten, Hilde I Spesialbibliotekar +47-23074422 h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Veiledning, Fjernlån
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47-22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Referanseverktøy, Kurs
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47-23027081 m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Litteratursøk
Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47-23015062 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Kurs
Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47-23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Kurs, Undervisning, Informasjonskompetanse
Kolstø, Anne Spesialbibliotekar +47-22852123 anne.kolsto@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk, Lån
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47-23074434 v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47-22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47-22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Fjernlån, Kommunikasjon
Mjelde, Helge Leder +47-23074424 +47-40856670 (mob) helge.mjelde@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47-22119817 95837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Innlån, Publikumsarbeid
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Ringstrøm, Liv Konsulent +47-23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Sjølie, Loke Bibliotekar +47-23074474 loke.sjolie@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, EndNote
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47-93805142 (mob) 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Informasjonskompetanse, Kurs
Skattebu, Julie Spesialbibliotekar +47-22119264 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47-22852192 45243100 (mob) +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kurs, Nettpublisering, Litteratursøk, Lån, Veiledning, Reference Manager
Strømme, Hilde Rådgiver +47-23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Systematiske kunnskapsoversikter
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47-23074465 ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus
Søyland, Marte Jørgensdatter Spesialbibliotekar +47-22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kommunikasjon, Nettpublisering
Vågnes, Nikolai Bibliotekar nikolai.vagnes@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47-23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Endnote
Ødegaard, Marte Spesialbibliotekar +47-23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Reference Manager, EndNote, Databaser, Kurs, Systematiske kunnskapsoversikter