Personer med emneord «Bibliotek»

Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Konsulent a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Ahmadzai, Nangialai Sekretær nangiala@student.farmasi.uio.no Bibliotek, Lån
Amundsen, Michael Mørk Sekretær m.m.amundsen@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Azouaghe, Reduan Sekretær reduan.azouaghe@mn.uio.no Bibliotek, Lån
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Frøseth-Rønning, Siri Konsulent +47 93413584 siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Praktikanter
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gramstad, Thomas Sekretær +47 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Hoel, Ole Andreas Sekretær o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Ibabao, Marianne Alme Konsulent +47 92405311 (mob) m.a.ibabao@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Liadal, Magnus Sætre Konsulent magnulia@student.ibv.uio.no Bibliotek, Lån
Lothe, My Spesialbibliotekar +47 41225978 (mob) my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Alma, Odontologisk bibliotek, Informatikkbiblioteket
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 (mob) mariann.lund@ub.uio.no Bibliotek, Informatikkbiblioteket, EndNote
Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 (mob) fredrik.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Ullevål sykehus
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 +47 46543102 (mob) a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Mørk, Eva-Charlotte Hovedbibliotekar +47 45397182 (mob) e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Spesialbibliotekar +47 22119817 e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Ullevål sykehus
Porobic, Mirna Sekretær mirna.porobic@kjemi.uio.no Bibliotek, Lån
Prøitz, Jon Aleksander Sekretær jonapro@student.matnat.uio.no Bibliotek, Lån
Reichelt, Marie Helleren Sekretær +47 22845729 m.h.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 (mob) p.a.solheim@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Stølan, Anniken Mahlum Sekretær a.m.stolan@student.jus.uio.no Bibliotek, Lån
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 92087939 (mob) ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 +47 92268586 (mob) m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager, Ullevål sykehus
Torp, Signe Augusta Iversen Konsulent s.a.i.torp@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Villanger, Shelly Mercedes Seksjonsleder mednat-ledere@ub.uio.no Bibliotek
Zarzar, Mehyar Abdallah Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek, Lån