Nettsider med emneord «Databaser»

Publisert 7. juli 2010 15:55
Publisert 13. aug. 2013 09:39
Publisert 2. sep. 2013 14:32
Publisert 4. mai 2015 14:36
Image of books on a yellow background.
Publisert 22. apr. 2022 13:21

Bibliografiene SakBib og SkrivBib har gjenoppstått med UB som sentral metodepartner for de norske forskningsmiljøene innen sakprosa og skriveforskning.

Publisert 7. juli 2010 15:59