Nettsider med emneord «Digitale forskningsmetoder»

Publisert 9. juni 2022 12:09

Dette er et innføringskurs for PhD, postdoc, eller forsker ved HF, SV, og UV i metoder for digital analyse av tekstdata.

Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 4. feb. 2021 14:07