Personer med emneord «EndNote»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Glenn Karlsen Karlsen, Glenn Head Librarian - On leave Library, Literature search, Information Literacy, EndNote, Interlibrary loans
Bilde av Glenn  Karlsen Karlsen, Glenn Hovedbibliotekar - Permisjon Bibliotek, EndNote, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning
Bilde av Henrik Keyser Pedersen Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47 22856905 h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografisk arbeid
Bilde av Lars Erik Lørdahl Lørdahl, Lars Erik Univ.bibliotekar +47 22844221 l.e.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto, Arkeologisk bibliotek, Klassifikasjon, Veiledning
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Univ.bibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Rikshospitalet
Bilde av Marte Jørgensdatter Søyland Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager, Ullevål sykehus
Bilde av Toril Marie Hestnes Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 +47 94499677 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Ullevål sykehus
Bilde av Signy Rose Soelberg Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Bilde av Tarjei Fiskergård Werner Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Julie Skattebu Skattebu, Julie Hovedbibliotekar +47 22119264 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Veiledning, Kurs, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Bilde av Elisa Storchi Storchi, Elisa Head Librarian +47 22844329 elisa.storchi@ub.uio.no Library, Cataloguing, Slavic languages, Baltic languages, Classification, Library guidance, EndNote
Bilde av Magnus Carlstrøm Carlstrøm, Magnus Senior Librarian +47 22844212 magnus.carlstrom@ub.uio.no Library, Loan, Library guidance, Courses, EndNote
Bilde av Pher-Micael Lima-Strandh Lima-Strandh, Pher-Micael Secretary p.m.lima-strandh@ub.uio.no Library, Analysis, EndNote
Bilde av Idun Gundersen Gundersen, Idun Senior Librarian +47 22859455 +47 47374999 idun.gundersen@ub.uio.no Library, EndNote
Bilde av Mads Baklien Baklien, Mads Senior Librarian +47 22858633 mads.baklien@ub.uio.no Library, Loan, Library guidance, EndNote
Løken, Fredrik Senior Librarian +47 22859883 fredrik.loken@ub.uio.no Library, Desk duty, Teaching, Literature search, EndNote
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Head Librarian +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Library, Teaching, Literature search, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Marte Jørgensdatter Søyland Søyland, Marte Jørgensdatter Head Librarian +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Library, Oslo University Hospital, Web editor, EndNote, Social Media, Reference Manager, Ullevål Hospital
Bilde av Signy Rose Soelberg Soelberg, Signy Rose Senior Librarian +47 22852192 +4745243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Library, EndNote, Literature search, Teaching, Loan, Ullevål Hospital, Dentistry library
Bilde av Toril Marie Hestnes Hestnes, Toril Marie Senior Librarian +47 22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Library, Litteratursøk, EndNote, Ullevål Hospital
Bilde av Ivana Malovic Malovic, Ivana Senior Academic Librarian +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no Library, Teaching, Open Access, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Julie Skattebu Skattebu, Julie Head Librarian +47 22119264 julie.skattebu@ub.uio.no Library, Library guidance, EndNote, Literature search, Ullevål Hospital, Dentistry library
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Senior Librarian (+47) 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Loan, Oria, Reference and citation Tools, Rikshospitalet
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Academic Librarian +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Library, Literature searching, Systematic reviews, Evidence Syntheses, EndNote, teaching, Rikshospitalet