Personer med emneord «Informasjonskompetanse»

Navn Telefon E-post Emneord
Akerholt, Line Nybakk Hovedbibliotekar +47-22856522 +47-95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Databaser, Bibliotek, Informasjonskompetanse
Rasch, Bente Kathrine Hovedbibliotekar +47-95497497 (mob) b.k.rasch@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Farmasi