Personer med emneord «Lån»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Mads Baklien Baklien, Mads Spesialbibliotekar +47 22858633 +47 95429338 mads.baklien@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, EndNote
Bilde av Anne Gunn Berge Bekken Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47 22859497 +47 90971651 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Publikumstjenester, Publikumsarbeid
Bilde av Gjermund Bergaust Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 +47 95731247 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Bilde av Glenn Karlsen Bjerkenes Bjerkenes, Glenn Karlsen Hovedbibliotekar +47 22859176 +47 90878846 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning
Bilde av Iselin Løchen Brente Brente, Iselin Løchen Spesialbibliotekar +47 22854224 +47 98682227 i.l.brente@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Informasjonskompetanse, Litteratursøk, Katalogisering
Bilde av Magnus Carlstrøm Carlstrøm, Magnus Spesialbibliotekar +47 22844212 magnus.carlstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Kurs, EndNote
Bilde av Christina Eide Eide, Christina Sekretær +47 94033909 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Frøseth-Rønning, Siri Sekretær siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gjone-Ring, Aurora Sekretær +47 97306724 aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Thomas Gramstad Gramstad, Thomas Sekretær +47 22852546 +47 48176875 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gyldal, Anna Kay Førstekonsulent +47 22857926 +47 48179420 a.k.gyldal@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Erstatningskrav, Innlån
Hauge, Eirill Strand Sekretær +47 48170597 e.s.hauge@fys.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Hilde Kristin Hem Hem, Hilde Kristin Seniorkonsulent +47 22844282 +47 93415280 + 47 93415280 h.k.hem@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47 22851645 o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Jim Isaksen Isaksen, Jim Leder-Studentbiblioteket Sophus Bugge +47-22844840 +47-22856996 j.v.isaksen@ub.uio.no Bibliotek, Erstatningskrav, Lån, Sophus Bugge
Bilde av Glenn  Karlsen Karlsen, Glenn Hovedbibliotekar - Permisjon Bibliotek, EndNote, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning
Bilde av Lembi Viola Kuldvere Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Bilde av Pål Eiolf Kvarving Kvarving, Pål Eiolf Førstekonsulent +47 22844233 p.e.kvarving@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Nettpublisering
Bilde av Vibeke Lowzow Lagem Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47 22850156 v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Lån, Veiledning
Bilde av Miona Lazarevic Lazarevic, Miona Førstekonsulent - Permisjon Bibliotek, Lån, Innlån, Arrangementer, Publikumstjenester
Bilde av My Lothe Lothe, My Spesialbibliotekar my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek
Bilde av Carl Fredrik Lødding Lødding, Carl Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 c.f.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Ann Margareth Midttvedt Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 +47 98425499 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Bilde av Nazanin Sadat Neghabat Neghabat, Nazanin Sadat Sekretær +47 46676241 nazaninn@student.ilos.uio.no Bibliotek, Veiledning, Tilvekst, Akkvisisjon, Lån, Litteratursøk