Personer med emneord «Rikshospitalet»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Gjermund Bergaust Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Bilde av Gunn Kleven Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47 23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Bilde av Hilde Strømme Strømme, Hilde Univ.bibliotekar +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Bilde av Eva-Charlotte Amundsen Mørk Mørk, Eva-Charlotte Amundsen Spesialbibliotekar +47 45397182 e.c.a.mork@ub.uio.no Bibliotek, Erstatningskrav, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet
Bilde av Therese Skarås Skagen Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47 93805142 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Rikshospitalet
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Univ.bibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Rikshospitalet
Bilde av Tarjei Fiskergård Werner Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Gjermund Bergaust Bergaust, Gjermund Executive Officer +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Library, Loan, Interlibrary loans, Rikshospitalet, Dentistry library
Bilde av Therese Skarås Skagen Skagen, Therese Skarås Head Librarian +47 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Library, Literature search, Rikshospitalet
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Academic Librarian +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Library, Literature searching, Systematic reviews, Evidence Syntheses, EndNote, teaching, Rikshospitalet
Bilde av Gunn Kleven Kleven, Gunn Senior Librarian +47 23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Library, Literature search, Teaching, Rikshospitalet
Bilde av Hilde Strømme Strømme, Hilde Academic Librarian +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Library, Literature search, Teaching, Rikshospitalet
Bilde av Tarjei Fiskergård Werner Werner, Tarjei Fiskergård Senior Librarian +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Library, Literature search, Teaching, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Head Librarian +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Library, Teaching, Literature search, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Ivana Malovic Malovic, Ivana Senior Academic Librarian +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no Library, Teaching, Open Access, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Ivana Malovic Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Open Access, EndNote, Rikshospitalet
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Bilde av Per Aleksander Solheim Solheim, Per Aleksander Senior Librarian (+47) 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Loan, Oria, Reference and citation Tools, Rikshospitalet
Bilde av Eva-Charlotte Amundsen Mørk Mørk, Eva-Charlotte Amundsen Senior Librarian +47 45397182 e.c.a.mork@ub.uio.no Library, Replacement claims, Interlibrary loans, Service functions, Rikshospitalet