Nettsider med emneord «Zotero»

Reference tool
Publisert 23. aug. 2022 11:12

This course will help you get started in using Zotero to collect and organize your sources, and to easily cite them when you write, and share your sources with others.

Referansehåndteringsverktøy illustrasjon
Publisert 28. juni 2022 15:22

Dette kurset hjelper deg til å komme i gang med å bruke Zotero til å samle og organisere kildene dine, og enkelt sitere dem når du skriver og dele dine kilder med andre.

Referansehåndteringsverktøy illustrasjon
Publisert 28. juni 2022 15:17

Dette kurset hjelper deg til å komme i gang med å bruke Zotero til å samle og organisere kildene dine, og enkelt sitere dem når du skriver og dele dine kilder med andre.

Referansehåndteringsverktøy illustrasjon
Publisert 28. juni 2022 15:13

Dette kurset hjelper deg til å komme i gang med å bruke Zotero til å samle og organisere kildene dine, og enkelt sitere dem når du skriver og dele dine kilder med andre.

Referansehåndteringsverktøy illustrasjon
Publisert 28. juni 2022 15:07

Dette kurset hjelper deg til å komme i gang med å bruke Zotero til å samle og organisere kildene dine, og enkelt sitere dem når du skriver og dele dine kilder med andre.

Reference management illustration
Publisert 28. juni 2022 14:39

Dette kurset hjelper deg til å komme i gang med å bruke Zotero til å samle og organisere kildene dine, og enkelt sitere dem når du skriver og dele dine kilder med andre.

Publisert 6. mai 2022 13:09

We go through the installation of Zotero, add Three sources to Zotero, cite these Three sources, and make a bibliography of the Three sources.

Publisert 6. mai 2022 13:01

Vi går gjennom installasjon av Zotero, legge inn tre kilder i Zotero, sitere disse tre kildene, og lage en bibliografi av de tre kildene. 

Image of books on a yellow background.
Publisert 22. apr. 2022 13:21

Bibliografiene SakBib og SkrivBib har gjenoppstått med UB som sentral metodepartner for de norske forskningsmiljøene innen sakprosa og skriveforskning.

Publisert 24. mars 2022 13:13

Introduksjon til referanseverktøyet Zotero 

Publisert 7. feb. 2022 17:02
Publisert 28. sep. 2021 10:54
Publisert 20. sep. 2021 16:37

An introduction to the referencing tool Zotero.

Publisert 31. aug. 2021 14:47

Introduksjon til referanseverktøyet Zotero (dette kurset blir hovedsakelig på engelsk!)

Publisert 31. aug. 2021 14:47

Introduksjon til referanseverktøyet Zotero.

Publisert 31. aug. 2021 14:47

Introduksjon til referanseverktøyet Zotero.

Publisert 31. aug. 2021 14:15

Introduction to the referencing tool Zotero (English course)

Publisert 31. aug. 2021 14:14

An introduction to the referencing tool Zotero.

Publisert 11. sep. 2019 09:56
Publisert 11. sep. 2019 09:22
Publisert 31. mai 2019 09:53
Publisert 24. jan. 2012 11:19
Publisert 2. sep. 2011 15:05
Publisert 8. sep. 2010 12:00