Personer med emneord «Zotero»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tabea Glass Glass, Tabea Hovedbibliotekar +47 22854785 tabea.glass@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Tilvekst, Zotero
Bilde av Dan Michael Heggø Heggø, Dan Michael Universitetsbibliotekar +47 90207510 d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Bilde av Oda Amalie Rosenkilde Rosenkilde, Oda Amalie Senior Librarian +47 22856701 o.a.rosenkilde@ub.uio.no Systems and Media Production, Library, Circulation, Alma, Library guidance, Zotero
Bilde av Oda Amalie Rosenkilde Rosenkilde, Oda Amalie Spesialbibliotekar +47 22856701 o.a.rosenkilde@ub.uio.no Systemer og medieproduksjon, Bibliotek, Lån, Veiledning, Zotero
Bilde av Solveig Sørbø Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver +47 45095002 s.i.sorbo@ub.uio.no MusicLab, åpen vitenskap, tverrfaglige arrangementer, kunnskapsorganisering, leserresponser, zotero, Digital scholarship, Referansehåndteringsverktøy, åpen innovasjon, bibliotek, forskerstøtte
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Academic Librarian +47 23074429 +47 45399871 marte.odegaard@ub.uio.no Library, Literature searching, Systematic reviews, Evidence Syntheses, teaching, Rayyan, EndNote, Covidence, Zotero
Bilde av Marte Ødegaard Ødegaard, Marte Universitetsbibliotekar +47 23074429 +47 45399871 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Informasjonskompetanse, Systematiske søk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, Zotero, Covidence, Rayyan
Østbye, Sigrid Elisabeth Academic Librarian +47 22859879 s.e.ostbye@ub.uio.no Library, Teaching, Library guidance, Reference work, EndNote, Zotero, Literature search, Research support
Østbye, Sigrid Elisabeth Universitetsbibliotekar +47 22859879 s.e.ostbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Referanseverktøy, Litteratursøk, EndNote, Zotero, Forskningsstøtte