Nettsider med emneord «biologi»

Publisert 25. sep. 2015 16:32

MENDELS ARV: I biologiens tidsalder

Publisert 16. sep. 2015 12:14

Kan man lage pass for reisende planter? Hvordan redde utdøende tareskog ved hjelp av genetikk? Hva kan fossiler hjelpe til med i klimakrisen? Og hvor maskulin var egentlig middelalder-mannen?

Tareskog
Publisert 19. aug. 2015 11:08

Tareskoger er havets svar på regnskogen på land. Her myldrer det av liv, og man kan treffe alt fra små krepsdyr til større fisk og sel. Imidlertid har tareskogene vært utsatt for diverse trusler.

Foredrag ved Stein Fredriksen

Publisert 11. aug. 2015 09:11

I dag må du kanskje ta medisinen din flere ganger om dagen. I framtida kan du nøye deg med å ta den hver tredje uke. Professor Inger Sandlie og kollegene hennes utvikler ny kunnskap om hvordan medisiners virketid kan manipuleres, kunnskap som gir løfte om ny medisinsk praksis.

Publisert 4. aug. 2015 15:16

Introduksjon til Realfagsbiblioteket og bruk av faglitteratur

Publisert 26. juni 2015 13:11

Hvorfor observerer vi så mye evolusjon hos nålevende arter, mens studier av fossiler tyder på at arter kan eksistere så godt som uendret over millioner av år? Og hva har det å si for vår forståelse av evolusjon?

Foredrag ved Kjetil Lysne Voje.

Publisert 3. feb. 2015 11:15

Eksperter og forskere fra Tsjekkia, Irland, England og Norge er invitert for å snakke om Gregor Mendel, nye tanker om Mendel vs. Darwin, livets hemmelighet - og mer.

Publisert 8. des. 2014 10:51

Hvorfor finner vi så mye miljøgifter i Arktis, langt fra kilder og bruk? De polare områdene Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer av naturmiljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først.

Arrangementet sendes direkte!

Publisert 8. des. 2014 10:51

Klimautviklingen styres ikke bare av våre CO2-utslipp, men av hele karbonkretsløpets respons på endringer i temperatur og hydrologi.

Foredrag ved Dag Olav Hessen

Arrangementet sendes direkte!

Publisert 8. des. 2014 10:50

Muskelceller er store, multinukleære, og får flere kjerner når de trenes. Etter trening bevarers et "minne" i form av et kjerneantall som reflekterer deres maksimale tidligere størrelse - og dermed styrke - i mange år etter treningen. Det samme gjelder trolig om de har blitt utsatt for anabole steroider. Dette kan ha konsekvenser for både folkehelse og toppidrett. Foredrag ved ved Jo Christiansen Bruusgaard.

Arrangementet sendes direkte!

Publisert 8. des. 2014 10:38

Hvordan kan hjernen fortelle oss hvor vi er og hvordan er stedsansen koblet til våre minner? Foredrag ved Marianne Fyhn.

Arrangementet sendes direkte!

Publisert 8. des. 2014 10:34

Kan livsførsla til våre besteforeldre påverka oss og vår helse? Epigenetikk er eit forskningsfelt i rask utvikling og er ei studie av arvelige eigenskaper ved arvestoffet vårt som ikkje skyldast endringar i DNA koden, men i avlesing og bruk av denne.

Foredrag ved Ragnhild Eskeland.

Arrangementet sendes direkte!

Biokonferansen
Publisert 13. okt. 2014 13:16

HAVET  - klodens største sammenhengende økosystem! Vi benytter oss av havet som om det er en uendelig skattekiste full av et fantastisk liv og uante muligheter. Hva skjer når vi fyller opp havet med søppel og hva skjer hvis havstrømmene snur?

Arrangementet strømmes

Publisert 1. okt. 2010 10:42
Publisert 7. juli 2010 16:01
Publisert 7. juli 2010 16:01