Nettsider med emneord «realfagstermer»

Publisert 8. aug. 2014 13:21

Realfagstermer er et kontrollert, delvis pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per januar 2020 nærmere 11 000 emneord som kan brukes frittstående eller kombinert i strenger (nærmere 15 000 strenger).