Ansatte - Samlinger og Digitale Tjenester

Listen inneholder 45 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Alvik, Lars Overingeniør lars.alvik@ub.uio.no
Barsjø, Stine Marie Rådgiver +47 22844216 s.m.barsjo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access, publiseringsfond, Forlagsavtaler
Bjertnes, Thea Trøen Bibliotekar t.t.bjertnes@ub.uio.no
Bochynska, Agata Førstebibliotekar agata.bochynska@ub.uio.no åpen forskning, forskningsdata, åpne data, forskningsmetoder, digitale forskningsmetoder, reproduserbarhet
Brenna, Liv Spesialbibliotekar liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Katalogisering
Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Dahlquist, Pål Magne Hovedbibliotekar 40489009 p.m.dahlquist@ub.uio.no Bibliotek, Tilvekst
Frøshaug, Elin Holmstrøm Rådgiver +47 22844261 e.h.froshaug@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access
Gasparini, Andrea Alessandro Førstebibliotekar +47 22844208 +47 90846905 (mob) a.a.gasparini@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester, Service Design
Glass, Tabea Hovedbibliotekar +47 22854785 tabea.glass@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Tilvekst, Zotero
Goncharenko, Igor Seniorrådgiver igor.goncharenko@ub.uio.no
Good, Matthew Førstebibliotekar +47 94166776 (mob) matthew.good@ub.uio.no
Gustavsen, Vibeke Oseth Spesialbibliotekar vibekeog@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47 22844567 oystein.haug@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Databaser, E-ressurser, Humord, Emneordsindeksering
Helliesen, Kari Elisabeth Hovedbibliotekar +47 22845887 k.e.helliesen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Katalogisering, Undervisning
Herkenhoff, Marta Spesialbibliotekar +47 22859884 marta.herkenhoff@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Emneordsindeksering
Hjelmeseth, Judith Møller Rådgiver j.m.hjelmeseth@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Leganto, Veiledning
Hoff, Karoline Kornkveen Spesialbibliotekar +47 22844236 karoline.hoff@ub.uio.no Bibliotek, E-ressurser
Holte, Wenche Spesialbibliotekar +47 22857164 wenche.holte@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon og indeksering, Leganto
Iversen, Edel Camilla Hovedbibliotekar +47 22859782 e.c.iversen@ub.uio.no Bibliotek, Tidsskrifter
Kalvø, Daniel Rådgiver +47 22844263 daniel.kalvo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, FRITT, Open Access, Plan S, Forlagsavtaler
Knutsen, Unni Seksjonsleder +47-22855673 +47-95777978 (mob) unni.knutsen@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid, Metadata, Mapping, Ledelse
Kvale, Live Håndlykken Førstebibliotekar l.h.kvale@ub.uio.no
Lingjærde, Grete Christina Underdirektør +47 90036238 (mob) 90036238 g.c.lingjarde@ub.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi, Systemutvikling, Informatikk
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47 91111062 (mob) v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Emneordsindeksering, Humord