English

Universitetsbiblioteket digitale tjenester (UBDIGIT)

Postadresse Postboks 1085 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 39
Georg Sverdrups hus
0851 OSLO
Telefon +47 22844003
Stedkode 340120

Ansatte

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Barsjø, Stine Marie Rådgiver +47 22844216 s.m.barsjo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access, publiseringsfond
Bochynska, Agata Førstebibliotekar agata.bochynska@ub.uio.no åpen forskning, forskningsdata, forskningsmetode, digitale forskningsmetoder, statistikk
Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Frøshaug, Elin Holmstrøm Rådgiver +47 22844261 e.h.froshaug@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access
Gasparini, Andrea Alessandro Førstebibliotekar +47 22844208 +47 90846905 (mob) a.a.gasparini@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Gustavsen, Vibeke Oseth Spesialbibliotekar +47 22845765 vibekeog@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Hjelmeseth, Judith Møller Sekretær j.m.hjelmeseth@ub.uio.no Bibliotek
Hoff, Karoline Kornkveen Spesialbibliotekar +47 22844236 k.k.hoff@ub.uio.no Bibliotek, E-ressurser
Kalvø, Daniel Rådgiver +47 22844263 daniel.kalvo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, FRITT, Open Access
Lingjærde, Grete Christina g.c.lingjarde@ub.uio.no
Mohammed, Ahmed Senioringeniør +47 22857256 ahmed.mohammed@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Olufsen, Ulrikke Greve Rådgiver +47 22859185 u.g.olufsen@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria, Leganto
Salcedo, Kristian Roberto Senioringeniør +47 22858114 +47 47347533 (mob) k.r.salcedo@ub.uio.no Bibliotek, Systemeier, DUO, Applikasjonsforvaltning
Skomsvold, Åsmund Bibliotekar +47 22844224 asmund.skomsvold@ub.uio.no Bibliotek, Tilvekst
Stangeland, Elin Seniorrådgiver +47 22844020 elin.stangeland@ub.uio.no Bibliotek, Open Access, Open Science, DUO
Trætteberg, Kjartan Holm Hovedbibliotekar kjartht@ub.uio.no Bibliotek, Alma
Ytterlid, Karin Sofie Seniorrådgiver +47 22855291 k.s.ytterlid@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Øie, Aina Rådgiver +47 22844203 aina.oie@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp