English version of this page

Åpen forskning (UB-FORSKNING)

Postadresse Postboks 1085 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 39
Georg Sverdrups hus/4.etg.
0851 Oslo
Telefon +47 22844003
Stedkode 340503