English version of this page

Samlingsseksjonen (SAML)

Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 3. etg.
0164 OSLO
Stedkode 341203

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47 22859887 r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47 22850156 +47 91827429 (mob) v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Lån, Veiledning