English version of this page

Samlingsseksjonen (SAML)

Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 3. etg.
0164 Oslo
Telefon +47 22859885
Stedkode 341203

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47 22859887 r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47 22850156 v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Lån, Veiledning