English

Medisinsk bibliotek (UMED)

Postadresse Postboks 1113 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet
0372 OSLO
Telefon +47 23074420
Stedkode 341300

Ansatte

Listen inneholder 27 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47 23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk, Reference Manager, EndNote, Nettpublisering
Flaatten, Hilde I Spesialbibliotekar +47 23074422 h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Veiledning, Fjernlån
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Referanseverktøy, Kurs
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 23027081 m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Litteratursøk
Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47 22119497 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Kurs
Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47 23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Kurs, Undervisning, Informasjonskompetanse
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47 23074434 +4791111062 (mob) v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47 22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no Informasjonskompetanse, Kritisk vurdering, Open Access, EndNote, Litteratursøk, Kurs, Undervisning
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Fjernlån, Kommunikasjon
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 +4795837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Innlån, Publikumsarbeid
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47 23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47 93805142 (mob) 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Informasjonskompetanse, Kurs
Skattebu, Julie Spesialbibliotekar +47 22119264 93859169 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 (mob) +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kurs, Nettpublisering, Litteratursøk, Lån, Veiledning, Reference Manager
Strømme, Hilde Rådgiver +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Systematiske kunnskapsoversikter
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 23074465 ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kommunikasjon, Nettpublisering
Vågnes, Nikolai Bibliotekar nikolai.vagnes@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Endnote
Zarzar, Mehyar Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek
Ødegaard, Marte Spesialbibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Reference Manager, EndNote, Databaser, Kurs, Systematiske kunnskapsoversikter