English version of this page

Bibliotek for medisin og realfag (MEDNAT)

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47 22855400
Stedkode 341500

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Sekretær a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Aasen, Sigrun Espelien s.e.aasen@ub.uio.no
Akerholt, Line Nybakk Univ.bibliotekar +47 22856522 +47 95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Canvas, Leganto, Astronomisamlingene, Observatoriet, Spesialsamlinger
Ari, Yasar Seniorkonsulent +47 93093717 (mob) yasar.ari@ub.uio.no
Backer, Dag Senioringeniør +47-22857854 +47-97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no Arrangementer, Konferanser, Podcast, Webcast, Streaming, Lyd, Lys, Video, Redigering, AV-tjenester
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47 23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Katalogisering
Bøhn, Edel Ann Førstekonsulent +47 91784286 (mob) e.a.bohn@ub.uio.no
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, EndNote, Rikshospitalet
Eide, Christina Sekretær 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Arrangementer
Flaatten, Hilde Iren Spesialbibliotekar +47 97651394 h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Frøseth-Rønning, Siri Sekretær siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar +47 45407871 t.c.gadmar@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Goncharenko, Igor Seniorrådgiver igor.goncharenko@ub.uio.no
Good, Matthew Førstebibliotekar matthew.good@ub.uio.no
Gramstad, Thomas Sekretær +47 22852546 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Hammerstrøm, Maria Konsulent 92201286 maria.hammerstrom@nhm.uio.no
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no
Hauge, Eirill Strand Sekretær e.s.hauge@fys.uio.no
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Hegna, Knut +47 22852548 knut.hegna@ub.uio.no
Henden, Thomas Driftstekniker +47 22851690 thomas.henden@ub.uio.no
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 +47 94499677 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Ullevål sykehus
Hirsti, Linn Katrine Hovedbibliotekar +47 41414766 l.k.hirsti@ub.uio.no
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47 22851645 o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 23027081 m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47 91128885 (mob) berit.johansen@ub.uio.no
Kjellin, Simen Hovedbibliotekar simen.kjellin@ub.uio.no
Kleven, Gunn Terese Spesialbibliotekar +47 23074427 g.t.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Kvale, Live Håndlykken Univ.bibliotekar +4740047417 (mob) l.h.kvale@ub.uio.no
Lothe, My Spesialbibliotekar +4797743623 (mob) my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek, Alma, Informatikkbiblioteket
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 mariann.lund@ub.uio.no Bibliotek, Informatikkbiblioteket
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47 23074434 +4791111062 (mob) v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Emneordsindeksering
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91624324 +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 +47 908 50 391 (mob) jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 fredrik.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Ullevål sykehus
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Open Access, Forskningsdata, EndNote, Rikshospitalet
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Moe, Karoline Førstebibliotekar +4741122557 (mob) karoline.moe@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Arrangementer
Mørk, Eva-Charlotte Spesialbibliotekar +47 45397182 (mob) e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Müller, Astrid +47 23074423 astrid.muller@ub.uio.no
Nesland, Gro Synnøve Spesialbibliotekar +47 41382354 (mob) g.s.nesland@ub.uio.no
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 +4795837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Ullevål sykehus
Omole, Adesua Ingvild Sevilhaug Univ.bibliotekar a.i.s.omole@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Undervisning, Naturhistorisk museum
Porobic, Mirna Førstekonsulent mirnap@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Pozer, Edina Univ.bibliotekar +47 47057500 edina.pozer@geo.uio.no Bibliotek, Undervisning
Rasch, Bente Kathrine +47 95497497 (mob) b.k.rasch@ub.uio.no
Rasmussen, Live Leder +47-90066138 +47 90066138 (mob) live.rasmussen@ub.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomi, Bibliotek, Eiendomskoordinator
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47 23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, E-bøker, E-ressurser, E-tidsskrifter, Tidsskrifter
Reichelt, Marie Helleren Sekretær +47 22845729 m.h.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet
Rinhaug, Aino Førstebibliotekar aino.rinhaug@ub.uio.no Digital scholarship, Forskningsdata
Rustad, Heidi Nestleder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Bibliotekutvikling, Prosjektledelse
Sandvik, Marit Sekretær +47 22851389 marit.sandvik@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Sjølie, Loke loke.sjolie@ub.uio.no Bibliotek, EndNote
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47 93805142 (mob) t.s.skagen@ub.uio.no
Skattebu, Julie Hovedbibliotekar +47 22119264 +47 22852123 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Veiledning, Kurs, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 (mob) s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Strømme, Hilde Univ.bibliotekar +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Stølan, Anniken Mahlum Sekretær annikmst@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 23074465 ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Sverdrup, Harald Ulrik Professor emeritus +47 22856151 h.u.sverdrup@ub.uio.no
Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver - Realfagsbiblioteket +47 22852441 45095002 (mob) s.i.sorbo@ub.uio.no
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47 91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager, Ullevål sykehus
Tatara, Naoe Overingeniør +47 22857343 naoe.tatara@usit.uio.no
Villanger, Shelly Mercedes Leder for seksjon for læringsmiljø og brukermøter +47 22854167 +47 91 61 77 14 (mob) s.m.villanger@ub.uio.no Bibliotek
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Zarzar, Mehyar Abdallah Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek, Lån
Ødegaard, Marte Univ.bibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Rayyan
Øren, Jonas Sekretær jonasore@math.uio.no Bibliotek, Lån