English

Bibliotek for medisin og realfag (MEDNAT)

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47 22855400
Stedkode 341500

Ansatte

Listen inneholder 75 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Sekretær a.m.aardal@ub.uio.no
Akerholt, Line Nybakk Hovedbibliotekar +47 22856522 +47 95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no
Ari, Yasar Førstekonsulent +47 93093717 (mob) yasar.ari@ub.uio.no
Backer, Dag Senioringeniør +47-22857854 +47-97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no Arrangementer, Konferanser, Podcast, Webcast, Streaming, Lyd, Lys, Video, Redigering, AV-tjenester
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47 23074426 liv.brenna@ub.uio.no
Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Personaladministrasjon, ePhorte
Bøhn, Edel Ann Førstekonsulent +47 91784286 (mob) e.a.bohn@ub.uio.no
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no
Eide, Christina Sekretær 94033909 christina.eide@ub.uio.no
Flaatten, Hilde I Spesialbibliotekar +47 23074422 h.i.flaatten@ub.uio.no
Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar t.c.gadmar@ub.uio.no
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no
Good, Matthew Førstebibliotekar matthew.good@ub.uio.no
Gramstad, Thomas Sekretær +47 22852546 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no
Hammerstrøm, Maria Konsulent maria.hammerstrom@astro.uio.no
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no
Hauge, Eirill Strand Sekretær e.s.hauge@fys.uio.no
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no
Hegna, Knut +47 22852548 knut.hegna@ub.uio.no
Henden, Thomas Driftstekniker +47 22851690 thomas.henden@ub.uio.no
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 +47 94499677 t.m.hestnes@ub.uio.no
Hirsti, Linn Katrine Hovedbibliotekar +47 41414766 l.k.hirsti@ub.uio.no
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47 22851645 o.a.hoel@ub.uio.no
Høydalsvik, Markus Naggum Sekretær markusnh@ifi.uio.no
Høyås, Trine Sekretær trine.hoyas@ub.uio.no
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 23027081 m.s.isachsen@ub.uio.no
Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47 91128885 (mob) berit.johansen@ub.uio.no
Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47 22119497 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no
Kjellin, Simen Hovedbibliotekar simen.kjellin@ub.uio.no
Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47 23074427 gunn.kleven@ub.uio.no
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no
Kvale, Live Håndlykken Hovedbibliotekar +4740047417 (mob) l.h.kvale@ub.uio.no
Lothe, My Spesialbibliotekar my.lothe@ub.uio.no
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 mariann.lund@ub.uio.no
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47 23074434 +4791111062 (mob) v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Katalogisering, Klassifikasjon, Emneordsindeksering
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 22855966 +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 +47 908 50 391 (mob) jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Ledelse, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Formidling, Mikrobiologi
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47 22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no
Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 48174847 fredrik.lodding@ub.uio.no
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47 23074471 ivana.malovic@ub.uio.no
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus
Moe, Karoline Førstebibliotekar +4741122557 (mob) karoline.moe@ub.uio.no
Nesland, Gro Synnøve Spesialbibliotekar +47 22854029 g.s.nesland@ub.uio.no
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 +4795837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no
Porobic, Mirna Sekretær mirnap@ifi.uio.no
Pozer, Edina Univ.bibliotekar +47 47057500 edina.pozer@geo.uio.no
Rasch, Bente Kathrine Hovedbibliotekar +47 95497497 (mob) b.k.rasch@ub.uio.no
Rasmussen, Live Leder +47-90066138 +47 90066138 (mob) live.rasmussen@ub.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomi, Bibliotek, Eiendomskoordinator
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47 23074473 irene.refsland@ub.uio.no
Reichelt, Marie Sekretær +47 22845729 marierei@ifi.uio.no
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no
Rustad, Heidi Nestleder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Bibliotekutvikling, Prosjektledelse
Sandvik, Marit Sekretær +47 22851389 marit.sandvik@ub.uio.no
Sebrani, Julia Sekretær julia.sebrani@student.jus.uio.no
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47 93805142 (mob) 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no
Skattebu, Julie Spesialbibliotekar +47 22119264 93859169 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Veiledning
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 (mob) +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no
Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar p.a.solheim@ub.uio.no
Strømme, Hilde Rådgiver +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no
Stølan, Anniken Sekretær annikmst@student.ibv.uio.no
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 23074465 ove.sundby@ub.uio.no
Sverdrup, Harald Ulrik Professor emeritus +47 22856151 h.u.sverdrup@ub.uio.no
Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver - Realfagsbiblioteket +47 22852441 45095002 (mob) s.i.sorbo@ub.uio.no
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47 91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager
Tatara, Naoe Rådgiver +47 22857343 naoe.tatara@ub.uio.no
Villanger, Shelly Mercedes Leder for seksjon for læringsmiljø og brukermøter +47 91 61 77 14 (mob) s.m.villanger@ub.uio.no Bibliotek
Vågnes, Nikolai Bibliotekar nikolai.vagnes@ub.uio.no
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no
Zarzar, Mehyar Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no
Ødegaard, Marte Spesialbibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no
Øren, Jonas Sekretær jonasore@math.uio.no