English

Realfagsbiblioteket (UREAL)

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47-22855400
Stedkode 341500

Ansatte

Listen inneholder 55 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Sekretær a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek
Akerholt, Line Nybakk Hovedbibliotekar +47-22856522 +47-95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Databaser, Bibliotek, Informasjonskompetanse
Alm, Merethe Konsulent 95069432 merethe.alm@ub.uio.no Bibliotek
Ari, Yasar Førstekonsulent +47-93093717 (mob) yasar.ari@ub.uio.no Post, Bibliotek
Backer, Dag Senioringeniør +47-22857854 +47-97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no Arrangementer, konferanser, arrangementsstøtte, AV‐tjenester, konserter, produksjon, webcast, podcast
Bjerke, Olav Sekretær olav.bjerke@ub.uio.no Bibliotek
Bøhn, Edel Ann Førstekonsulent +47-91784286 (mob) e.a.bohn@ub.uio.no Lån, Tidsskrifter, Bibliotek
Christensen, Andreas Univ.bibliotekar +47-22857769 andreas.christensen@admin.uio.no
Eide, Christina Sekretær 94033909 chrei@student.matnat.uio.no Bibliotek
Evenrud, Gunvor Sekretær gunvorev@student.ibv.uio.no Bibliotek, realfag, Biologi, Toksikologi
Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar t.c.gadmar@ub.uio.no Bibliotek, Kjemi
Gramstad, Thomas Sekretær +47-22852546 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek
Halvorsen, Lena Marie Sekretær l.m.halvorsen@ub.uio.no Bibliotek
Hammerstrøm, Maria Konsulent maria.hammerstrom@astro.uio.no Grafisk design, Astrofysikk, Kommunikasjon
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47-90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no Botanikk, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, Bibliotek, Cellebiologi, Biologi, EndNote
Hauge, Eirill Strand Sekretær eirillsh@student.matnat.uio.no Bibliotek
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47-90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, Programmering, Zotero, Innkjøp, Emneordsindeksering, Fysikk
Hegna, Knut +47-22852548 knut.hegna@ub.uio.no
Henden, Thomas Driftstekniker +47-22851690 thomas.henden@khm.uio.no
Hirsti, Linn Katrine Spesialbibliotekar +47 41414766 l.k.hirsti@ub.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Sosiale medier, Grafisk design
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47-22851645 o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@student.matnat.uio.no Bibliotek
Jarsve, Kristine Thorkildsen Sekretær kristtja@student.matnat.uio.no Bibliotek
Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47-91128885 (mob) berit.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Fjernlån
Johansen, Wenche Britt Hafsahl Hovedbibliotekar +47-22851631 w.b.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek
Kjellin, Simen Spesialbibliotekar simen.kjellin@ub.uio.no Bibliotek
Klouman, Ellen Sekretær ellen.klouman@ub.uio.no Bibliotek
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Toksikologi, Biologi, Økologi, Zoologi, Bibliotek, Klima og miljø, EndNote
Kristiansen, Petter André Sekretær petteakr@ifi.uio.no
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47-48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Kurs, Emneordsindeksering
Kvale, Live Håndlykken Hovedbibliotekar 40047417 (mob) +47-40047417 l.h.kvale@ub.uio.no Bibliotek, forskningsdata
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47-91244108 mariann.lund@ub.uio.no Littteratursøk, Bibliotek, Veiledning, Tidsskrifter, EndNote
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47-22855966 +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no EndNote, Biologi, JQuery, Bibliotek, MySQL, Web-Design, Programmering, Kurs, Php
Lönn-Stensrud, Jessica Førstebibliotekar +47-90850391 +4790850391 (mob) +47 908 50 391 jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Bibliotek, Biofilm, Biomaterialer, Mikrobiologi, Quorum sensing
Moe, Karoline Førstebibliotekar 41122557 (mob) +47-41122557 karoline.moe@ub.uio.no Bibliotek, Matematikk, Algebraisk geometri
Motzfeldt, Tove Professor emeritus tove.motzfeldt@ub.uio.no
Nesland, Gro Synnøve Spesialbibliotekar +47-22854029 g.s.nesland@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Porobic, Mirna Sekretær mirnap@student.matnat.uio.no Bibliotek
Pozer Bue, Edina Univ.bibliotekar +47 47057500 e.p.bue@geo.uio.no Geologi, Geokronologi
Rangnes, Kristin +47-22857343 kristin.rangnes@ub.uio.no
Rasch, Bente Kathrine Hovedbibliotekar +47-95497497 (mob) b.k.rasch@ub.uio.no Bibliotek, Farmasi, Kurs, Informasjonskompetanse
Rasmussen, Live Underdirektør +47-90066138 (mob) live.rasmussen@ub.uio.no Ledelse, Bibliotek
Rezaye-Golkar, Leyla Professor emeritus +47-22855966 leyla.rezaye-golkar@ub.uio.no
Rossow, Tone tone.rossow@ikos.uio.no
Rustad, Heidi Daglig leder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Utvikling, Publikumstjenester
Sverdrup, Harald Ulrik Professor emeritus +47-22856151 h.u.sverdrup@ub.uio.no
Sørbø, Solveig Isis Rådgiver +47-22852441 45095002 s.i.sorbo@ub.uio.no Forskningsstøtte, spesialsamlinger, kunnskapsorganisering, Zotero, Bibliotek, EndNote, Arrangementer, Tverrfaglighet
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47-91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no tidsskrifter, Bibliotek, samlinger, innkjøp, Alma, E-bøker
Tennøe, Anne Caroline Thomlevold Sekretær actennoe@student.iln.uio.no
Troldmyr, Torbjørn Overingeniør +47-95002844 (mob) torbjorn.troldmyr@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Turlotte, Chloé Spesialbibliotekar +47 93941101 chloe.turlotte@ub.uio.no utstilling, Bibliotek, formidling
Viken, Jeanette Sekretær jeanetvi@student.ibv.uio.no Bibliotek
Villanger, Shelly Mercedes Publikumsleder +47 91 61 77 14 (mob) +47 91617714 s.m.villanger@ub.uio.no Bibliotek
Westby, Trude Spesialbibliotekar +47-90784937 trude.westby@ub.uio.no Bibliotek, Nettpublisering
Øren, Jonas Sekretær jonasore@student.matnat.uio.no