English version of this page

Ledelse og administrasjon

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Stedkode 341501

Ansatte

Listen inneholder 13 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Ari, Yasar Seniorkonsulent +47 93093717 (mob) yasar.ari@ub.uio.no
Backer, Dag Senioringeniør +47 22857854 +47 97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no
Hammerstrøm, Maria Konsulent maria.hammerstrom@nhm.uio.no
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Henden, Thomas Driftstekniker +47 22851690 thomas.henden@ub.uio.no
Kjellin, Simen Hovedbibliotekar simen.kjellin@ub.uio.no
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 mariann.lund@ub.uio.no Bibliotek, Informatikkbiblioteket
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91624324 k.t.laberg@ub.uio.no
Rinhaug, Aino Førstebibliotekar aino.rinhaug@ub.uio.no Digital scholarship, Forskningsdata
Rustad, Heidi Nestleder +47 45861350 (mob) heidi.rustad@ub.uio.no
Sætrang, Paul Overingeniør paul.satrang@ub.uio.no
Sørbø, Solveig Isis Rådgiver +47 22852441 s.i.sorbo@ub.uio.no