English version of this page

Seksjon for litteratursøk og kpb

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47 22855400
Stedkode 341502

Ansatte

Listen inneholder 13 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Clarke, Sara Seksjonssjef +47 91004052 (mob) sara.clarke@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk
Flaatten, Hilde Iren Spesialbibliotekar +47 22119497 +47 97651394 (mob) h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no
Heggø, Dan Michael Universitetsbibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 +47 94499677 (mob) t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Ullevål sykehus
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 41237582 (mob) m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Kalvik, Skjalg Tønnessen Spesialbibliotekar +47 46789239 (mob) s.t.kalvik@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Lån, Rikshospitalet
Kleven, Gunn Terese Spesialbibliotekar +47 41206233 (mob) g.t.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91624324 k.t.laberg@ub.uio.no
Strømme, Hilde Universitetsbibliotekar +47 23074422 +47 41247840 (mob) hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver +47 45095002 (mob) s.i.sorbo@ub.uio.no
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074471 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Ødegaard, Marte Universitetsbibliotekar +47 23074429 +47 45399871 (mob) marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Rayyan