English version of this page

Seksjon for litteratursøk og digitale forskningsmetoder

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47 22855400
Stedkode 341502

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Clarke, Sara Seksjonssjef +47 91004052 (mob) sara.clarke@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk
Flaatten, Hilde Iren Spesialbibliotekar +47 22119497 +47 97651394 (mob) h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no
Heggø, Dan Michael Universitetsbibliotekar +47 90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 +47 94499677 (mob) t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Ullevål sykehus
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 41237582 (mob) m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Ullevål sykehus
Kalvik, Skjalg Tønnessen Spesialbibliotekar +47 46789239 (mob) s.t.kalvik@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk, Lån, Rikshospitalet
Kjellin, Simen Hovedbibliotekar +47 95220027 simen.kjellin@ub.uio.no
Kleven, Gunn Terese Spesialbibliotekar +47 41206233 (mob) g.t.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91624324 k.t.laberg@ub.uio.no
Strømme, Hilde Universitetsbibliotekar +47 23074422 +47 41247840 (mob) hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver +47 45095002 (mob) s.i.sorbo@ub.uio.no
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074471 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, EndNote, Rikshospitalet
Ødegaard, Marte Universitetsbibliotekar +47 23074429 +47 45399871 (mob) marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Informasjonskompetanse, Systematiske søk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, Zotero, Covidence, Rayyan