English version of this page

Seksjon for læringsmiljø og brukermøte

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Telefon +47 22855400
Stedkode 341503

Ansatte

Listen inneholder 54 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Konsulent a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Ahmadzai, Nangialai Sekretær nangiala@student.farmasi.uio.no Bibliotek, Lån
Amundsen, Arne Magnus a.m.amundsen@ub.uio.no
Amundsen, Michael Mørk Sekretær michamam@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Azouaghe, Reduan Sekretær reduan.azouaghe@mn.uio.no Bibliotek, Lån
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Berntsen, Bredo Professor emeritus bredo.berntsen@ub.uio.no
Bloch, Merete merete.bloch@ub.uio.no
Eide, Christina Sekretær +47 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Arrangementer
Engh, Jan jan.engh@ub.uio.no
Frøseth-Rønning, Siri Sekretær +47 93413584 siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Praktikanter
Giske, Bente Johanne b.j.giske@ub.uio.no
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gramstad, Thomas Sekretær +47 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Haaland, Gunn Mari g.m.haaland@ub.uio.no
Haugane, Frøydis froydis.haugane@ub.uio.no
Hellum, Elsa Lisbeth Professor emeritus e.l.hellum@ub.uio.no
Heyler, Helen Antonsen Sekretær h.a.heyler@studmed.uio.no Bibliotek
Hoel, Ole Andreas Sekretær o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Hougsrud, Ingrid ingrid.hougsrud@ub.uio.no
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Ibabao, Marianne Alme Sekretær m.a.ibabao@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Jonsson, Dag Inge Professor emeritus d.i.jonsson@ub.uio.no
Kjær, Eli Sofie Barstad e.s.b.kjar@ub.uio.no
Knudsen, Sissel Sveipe s.s.knudsen@ub.uio.no
Koch, Anette Breder a.b.koch@ub.uio.no
Kringstad, Reidun reidun.kringstad@ub.uio.no
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Lothe, My Spesialbibliotekar +47 41225978 (mob) +47 97743623 (privat) my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek, Alma, Informatikkbiblioteket
Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 (mob) fredrik.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Ullevål sykehus
Madsen, Kirstine Annette Møller k.a.m.madsen@ub.uio.no
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 +47 46543102 (mob) a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Myklebust, Kari Margrethe Professor emeritus k.m.myklebust@ub.uio.no
Mørk, Eva-Charlotte Spesialbibliotekar +47 45397182 (mob) e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Nauni, Isabella Gunéi Sekretær i.g.nauni@studmed.uio.no Bibliotek
Nilsen, Steinar steinar.nilsen@ub.uio.no
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Ullevål sykehus
Olsson, Britt Hilde b.h.olsson@ub.uio.no
Porobic, Mirna Førstekonsulent mirna.porobic@kjemi.uio.no Bibliotek, Lån
Prøitz, Jon Aleksander Sekretær jonapro@student.matnat.uio.no Bibliotek, Lån
Reichelt, Marie Helleren Sekretær +47 22845729 m.h.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet
Schive-Nielsen, Ingerid ingerid.schive-nielsen@ub.uio.no
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Skram, Randi randi.skram@ub.uio.no
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Storvik, Arve arve.storvik@ub.uio.no
Stølan, Anniken Mahlum Sekretær annikmst@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 92087939 (mob) ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 +47 92268586 (mob) m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager, Ullevål sykehus
Villanger, Shelly Mercedes Leder for seksjon for læringsmiljø og brukermøter +47 22854167 +47 91617714 (mob) s.m.villanger@ub.uio.no Bibliotek
Wester, Anne-Gunn Professor emeritus a.g.wester@ub.uio.no
Zarzar, Mehyar Abdallah Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek, Lån