English version of this page

Datavisualisering

Datavisualisering kan defineres som representasjonen og presentasjonen av data, der det overordnede målet er å fremme forståelse. Forskjellige typer diagrammer, grafer, digitale kart og 3D-modeller er eksempler på datavisualisering.

Webapplikasjoner

Programvare

 • Adobe Illustrator
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Visio

Programmeringsspråk

Både Python og R er programmeringsspråk med en rekke muligheter for datavisualisering.

Visualiseringshub med veiledningstjenester

Senter for digital forskerstøtte kan tilby generell veiledning når det gjelder: 

 • Beste praksis
 • Vasking og klargjøring av datasett
 • Hvordan velge ut data til ulike typer visualisering
 • Visualiseringsverktøy

Det er i tillegg mulig å booke veiledning i design: 

 • Designprinsipper og arbeidsflyt
 • Visualiseringsvalg rettet mot målgrupper
 • Design og formål
 • Visualisering som forskningsmetode

Nyttige bøker om datavisualisering

Publisert 27. mai 2021 14:00 - Sist endret 27. juni 2022 08:53