English version of this page

Bibliotek for medisin og realfag

Bibliotek for medisin og realfag har ansvar for bibliotektjenester og bibliotekopplæring for studenter og ansatte ved Oslo universitetssykehus, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det odontologiske fakultet og Naturhistorisk museum.

Våre bibliotek

Kontakt

Postadresse
Moltke Moes vei 35
0851 Oslo

Telefon
Medisin: +47 23 07 44 20
Realfag: +47 22 85 54 00

Epost
Medisin: medisinsk.bibliotek@ub.uio.no
Realfag: realfagsbiblioteket@ub.uio.no

Stedkode:
341500
 

Ledelse

Bilde av Live RasmussenLive Rasmussen

Leder for Bibliotek for medisin og realfag