English version of this page

Odontologisk bibliotek

Fasaden til Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien.

Hva finner du i biblioteket

Vår samling består av litteratur innen fagområdet odontologi, med hovedvekt på klinisk odontologi, rettsodontologi, oral patologi og samfunnsfag, samt basalfagene oral biologi og farmakologi.

Odontologisk bibliotek er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet. Andre interesserte er også velkomne til å bruke biblioteket.

Fagside for odontologi

  • Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Om Odontologisk bibliotek

Odontologisk bibliotek bygger på gamle tradisjoner. Rundt 1905 opprettet Den norske tannlægeforening et selvstendig fagbibliotek for odontologi. I 1909 ble denne boksamlingen overført til Universitetsbiblioteket i Oslo, slik at den kunne være tilgjengelig for flere.