English version of this page

Medisinsk bibliotektjeneste på Radiumhospitalet

Fasade bygg F på Radiumhospitalet

Kontakt oss

Kontoret på Radiumhospitalet for tiden stengt. Vi tilbyr digital veiledning, se mer informasjon på fagsiden for medisin eller ta kontakt.

Ullernchausseen 70, Bygg F, 5.etg.

medisinsk.bibliotek@ub.uio.no
+47 23 07 44 20

Finn frem (kart)

Bruk biblioteket

Her kan du få hjelp med

  • Litteratursøk
  • EndNote og referanser
  • Bestille bøker og artikler

Fagside for medisin

  • Finn anbefalt litteratur, bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Hva finner du i biblioteket?

Velkommen til Medisinsk biblioteks kontor på Radiumhospitalet. Her er det ingen bøker, men bibliotekaren kan hjelpe med litteratursøk og EndNote, og bestilling av bøker og artikler.

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe.