English version of this page

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Utsikt fra biblioteket på Ullevål, med Tårnygget, Oslo og fjorden.

Hva finner du i biblioteket

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. Les mer om våre samlinger.

Vi er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpen for alle.

Fagside for medisin

  • Finn anbefalt litteratur, bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe.