English version of this page

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Utsikt fra biblioteket på Ullevål, med Tårnygget, Oslo og fjorden.

Illustrasjon av studenter som studerer sammen.

Bibliotekets prosjektoppgaveklinikk

Velkommen til en hel måned med aktiviteter, spesielt tilpasset deg som hadde KLoK-uke i januar 2021 og nå skal skrive prosjektoppgave. Delta på søkekurs, foredrag om akademisk skriving, kurs i kildebruk, kritisk vurdering og referering, og få hjelp og veiledning av bibliotekarer og skrivementorer.

Bibliotekar veileder student på Zoom.

Drop-in hjelp

Veiledningsvakten er åpen mandag-fredag klokka 12-14 på Zoom. Vi svarer på alt du lurer på om litteratursøking, referansehåndtering og EndNote.

Hva finner du i biblioteket

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. Les mer om våre samlinger.

Vi er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpen for alle.

Fagside for medisin

  • Finn anbefalt litteratur, bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe.

Hva skjer?

4. jan. 2022 10:00 - 31. jan. 2022 14:00 , Zoom
28. jan. 2022 10:00 - 14:00 , Zoom: Akademisk skrivesenter
3. feb. 2022 17:00 - 19:00 , Scene HumSam, Georg Sverdrups hus
4. feb. 2022 09:00 - 14:00 , Akademisk skrivesenter, HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus