English version of this page

Kontakt Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Bygg 6 B, 8.etg. 

Postadresse

Postboks 1136 BlindernPostboks 1136 Blindern
0316 Oslo

0316 Oslo

Telefon

+47 22119495
+47 22119496