Kontakt Medisinsk bibliotek

Besøksadresse

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

0372 OSLO 

Postadresse

Postboks 1113 Blindern
0317 Oslo 

Telefon

Faks

+47 23 07 44 20

+47 23 07 44 30