Om skrivesenteret

Akademisk Skrivesenter startet som et prosjekt høsten 2016, og ble etablert som fast tilbud fra høsten 2018. Her finner du bl.a. informasjon om prosjektet, referansegruppa og omtaler av skrivesenteret.

Rapporter og forskning

Skrivesenteret har utarbeidet et notat med Forarbeider og en rapport fra prosjektperioden. I tillegg er det publisert en forskningsartikkel: "Skrivesenter i bibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering". 

Omtaler

Omtale i Uniforum av Gro Bjørnerud Mo og Svein Stølen

Omtaler fra brukere av Akademisk Skrivesenter 

Referansegruppa

Skrivesenteret har en bredt sammensatt referansegruppe som følger utviklingen av tilbudet, gir innspill og promoterer skrivesenteret i ulike fora. For tiden har referansegruppa disse medlemmene.

Andre skrivesentre i Norge

Andre samarbeidspartnere:

 

Publisert 10. okt. 2018 13:41 - Sist endret 16. juni 2022 12:49