Referansegruppe for Akademisk skrivesenter

 • Eevi Beck, Professor ved Institutt for Pedagogikk, Fagområde for universitetspedagogikk, LINK
 • Kjell Lars Berge, Professor ved Institutt for Lingvistikk og Nordiske studier og professor II ved SEKOM, NTNU 
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, medlem i Studentparlamentet med ansvar for studiekvalitet og læringsmiljø 
 • Ester Fremstad, Førstelektor ved Institutt for Pedagogikk tilknyttet LINK
 • Frøydis Hertzberg, Professor Emeritus, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 
 • Eystein Gullbekk, leder av undervisningsgruppa ved Universitetsbiblioteket i Oslo 
 • Lynn Nygaard, Advisor and writing consultant at PRIO
 • Toril Opsahl, Førsteamanuensis ved MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO  
 • Tulpesh Patel, studieleder ved Fakultet for kunst, teknologi og design, HiOA
 • Kari Anne Rødnes, Førsteamanuensis ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og ProTed 
 • Kristin Solli, førsteamanuensis ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Førstelektor, Utdanningsleder for lektorprogrammet i realfag og leder for Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT), Kommunikasjons- og HR-seksjonen ved MN-fakultetet 
 • Tor Morten Vangen, Seksjon for opptak, Avdeling for studieadministrasjon, UiO 
 • Hilde Westbye, Avdelingsleder, Juridisk bibliotek, UiO 
Publisert 25. okt. 2016 15:40 - Sist endret 19. aug. 2022 15:10