HumSam-biblioteket (UHS)

HumSam-biblioteket er Norges største fag- og forskningsbibliotek og betjener først og fremst studenter og ansatte ved de 4 fakultetene vi hører til: Humanistisk, Samfunnsvitenskapelig, Utdanningsvitenskapelig og Teologisk fakultet. 

Våre bibliotek

Kontakt

Postadresse
Postboks 1009 Blindern
0315 OSLO


 

Besøksadresse
Moltke Moes vei 39
Georg Sverdrups hus
0851 OSLO

Stedkode:
342000