Samlinger

Biblioteket er tilknyttet Kulturhistorisk museum og er bygget opp rundt museets virksomhet og behov. Bøkene er til dels spredt i museets forskjellige bygg og avdelinger.

Fagområder: Arkeologi, primært nordisk, men også noe klassisk, middelalderkunst og kirkekunst, folkekunst, kulturminnevern, lokalhistorie, konservering og runologi.

Tidsskrifter: Biblioteket har bytteavtaler med mange europeiske museer, og har derfor en stor samling av tidsskrifter fra disse institusjonene

Klassifikasjonssystemer: Biblioteket bruker UDK, Dewey, samt noen lokale systemer.

De fleste av våre bøker er tilgjengelig for lån, men bøkene står spredt på mange forskjellige steder. 

Ønsker du å låne fra Arkeologisk biblioteks samlinger? Ta kontakt med biblioteket på forhånd så sjekker vi om bøkene er tilgjengelig for hjemlån.

Publisert 24. sep. 2010 10:57 - Sist endret 15. mars 2017 11:35