Kontakt HumSam-biblioteket. Etnografi

Besøksadresse

  • Vennligst bruk hovedinngangen og ta kontakt med vakten for tilgang til biblioteket.
  • Biblioteket er i 4. etasje uten heis. Ta gjerne kontakt om du har problemer med å besøke oss.

Frederiksgt. 2, 4. et.
Inngang B fra Kristian IVs gt.
0164 Oslo

Postadresse

Postboks 6762
St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon og faks

Telefon: +47 22859982