Samlinger

Biblioteket er tilknyttet Kulturhistorisk museum og er bygget opp rundt museets virksomhet og behov.

Fagområder: Etnografi, sosialantropologi, reisebeskrivelser, museologi, etnisk kunst, numismatikk.

Tidsskrifter: I tillegg til nyere tidsskrifter, har biblioteket en stor samling av eldre etnografiske tidsskrifter og serier.

Klassifikasjonssystemer: Biblioteket bruker Dewey, samt noen lokale systemer.

De fleste av våre bøker er tilgjengelig for lån. Les mer om lån fra våre samlinger 

Publisert 17. sep. 2010 09:36 - Sist endret 15. mars 2017 11:37