Samlinger

Studentbiblioteket er et spesialbibliotek for humaniorafagene på bachelornivå. Unntak er asiatiske og afrikanske språk som finnes i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Trykte bøker

De fleste av bøkene våre befinner seg i åpen samling og er til utlån. Vi har et lukket magasin og en del bøker som kun er til bruk i biblioteket. Les mer om samlingen og plassering av bøkene.

E-bøker

UB har tilgang til tusenvis av e-bøker. Her finner du informasjon om et utvalg humaniora-relevante e-bokpakker som f.eks. Early English Books, Early European Books, Project Gutenberg og Bokhylla.

Ordbøker

Les mer om plassering av trykte ordbøker og tilgang til ordbøker online.

Tidsskrifter

Vi har en rekke trykte tidsskrifter i åpen samling og i nærmagasinet. De to siste årgangene av løpende tidsskrifter finner du i tidsskriftsområdet ved siden av skranken. Vi har tidsskrifter på flere ulike språk. Noen magasiner er mest ment som språktrening og kulturkunnskap, mens andre er rene fagtidsskrifter.

Elektroniske tidsskrifter finner du ved å søke i søkeboksen på ub.uio.no.

Aviser

Norske og utenlandske aviser i abonnement, aviser og nyheter på internett. (Biblioteket har ikke lenger trykte aviser. Siden er under revisjon).