Aviser

I vår avisavdeling i 1. etasje kan du lese et bredt spekter av dags-, ukes- og månedsaviser, med en balanse mellom fag, verdensdeler og politiske områder.

Oversikten under viser alle våre papiraviser, med lenke til digital utgave der det finnes. Du kan også søke opp aviser i Oria og i digitale nyhetsarkiv.
Papiravisene kan kun leses på biblioteket. 

Digitale nyhetsarkiv

Søk også etter aviser i digitale nyhetsarkiv som Atekst/Retriever (krever søknad for å få tilgang) og Factiva. 

Eldre avissamling

Vi har også en eldre avissamling som oppbevares i lukket magasin: