English version of this page

Emneoppstilling av bøker i biblioteket

Oversikten viser emner / Dewey-grupper, og hvordan bøkene innenfor de forskjellige emnene er fordelt på etasjene i biblioteket. Noen samlinger er ikke inndelt etter Dewey, f.eks. pensumsamlingen. Søk etter bøker i Oria

Kart over etasjene i biblioteket. På sidene for de forskjellige Dewey-gruppene finnes mer detaljerte kart.

Dewey-grupper Emne Etasje
001 - 099 Generelle emner 2. etg.
100 - 149 Filosofi - Idehistorie - Metafysikk 3. etg.
150 - 159 Psykologi 2. etg.
160 - 199 Logikk - Etikk - Filosofi 3. etg.
200 - 299 Religion 3. etg.
300 - 399 Samfunnsvitenskapene 2. etg.
400 - 499 Språk og språkvitenskap 3. etg. og 4. etg.
500 - 599 Naturvitenskap - Matematikk 2. etg.
600 - 699 Anvendt vitenskap (inkl. medisin, psykiatri) 2. etg.
700 - 799 Kunst 3. etg.
800 - 899 Litteratur - Almenn litteraturvitenskap 3. etg. og 4. etg.
Skjønnlitteratur (Detaljer) U-etg.(S-Litt)
900 - 999 Geografi og historie 2. etg.
000 - 999 Klassiske og orientalske fag 4. etg. (Mesaninen)
Publisert 22. des. 2005 08:24 - Sist endret 22. juni 2016 15:56