Religion - gruppe 200

Emneoppstilling av bøker i biblioteket 

Kart over emnegruppen 200-299

Dewey-grupper Emne 3. Etasje
200-209 Religion - Diverse 3. etg.
210-219 Filosofi og teori innen religion 3. etg.
220-229 Bibelen 3. etg.
230-239 Kristendom
Kristen teologi
3. etg.
240-240 Kristen etikk (moral) og oppbyggelig teologi 3. etg.
250-259 Den lokale kirke og kristne religiøse ordener 3. etg.
260-269 Kristen sosialteologi og kirketeologi 3. etg.
270-279 Kirkehistorie
Historisk og geografisk behandling, personer knyttet til kristendom
3. etg.
280-289 Trossamfunn og sekter i den kristne kirke 3. etg.
291 Sammenlignende religionsvitenskap 3. etg.
292 Gresk og romersk religion 3. etg.
293 Germansk religion, norrøn mytologi 3. etg.
294 Religioner av indisk opprinnelse (buddhisme, hinduisme, m.fl.) 3. etg.
295 Zarathustras lære (zoroastrisme, mazdaisme, parsisme) 3. etg.
296 Jødedom 3. etg.
297 Islam, babisme, bahai 3. etg.
299 Andre religioner 3. etg.
Publisert 6. feb. 2007 14:09 - Sist endret 3. mai 2016 14:53