English version of this page

E-bøker

UB har tilgang til tusenvis av e-bøker. Her finn du eit utval av HumSam-relevante e-bokpakker. E-bøker og e-bokkapittel søkjer du opp i Oria

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Samlingar av e-bøker

Noen av samlingane inneheld materiale vi berre har delvis tilgang til. Det vil òg variere frå pakke til pakke kva reglar som gjeld for tilgang, nedlasting, utskrifter osv. Sjå vegleiing i dei enkelte pakkene. 

Lånarar hos UB har berre tilgang til de e-bøkene UB eig sjølv. Det er ikkje muleg å låne inn e-bøker. For tilgang til e-bøkene må ein vera på UiO-nettet: Slik koplar du deg på UiO sitt nettverk utanfrå, heimanfrå og på reise

 

Publisert 7. des. 2014 03:21 - Sist endra 4. mars 2021 09:20