English version of this page

Pedanius Dioscorides: De materia medica

En av verdens eldste og da mest betydningsfulle floraer. Det er en beskrivelse av medisinske urter og andre stoffer, og inneholder også en beskrivelse av plantenes og stoffenes legende egenskaper.

Klikk på bildene for å se større bilder.

Bildeutsnitt fra Pedanius Dioscorides: De materia medica

(ca 1300*1500 pix)

Bakgrunn

Pedanius Dioscorides kjente verk: De materia medica er en beskrivelse av medisinske urter og andre stoffer, verket er skrevet i første århundre e.Kr. Det er en av verdens eldste og da mest betydningsfulle floraer, som tittelen indikerer inneholder den også beskrivelse av plantenes og stoffenes legende egenskaper.

Vår faksimile (Codex Vindobonensis Med. Gr. 1) er av et bysantinsk manuskript fra 500-tallet som tilhører det østerrikske nasjonalbibliotek. I følge en dedikasjon er verket en gave fra Honoratae Pera til prinsesse Anicia Juliana i 512 e.Kr. I starten på verket er det en serie med minatyrer som fremstiller scener fra gresk vitenskap på den tiden. Boken er utstyrt med to forfatterbilder som viser Dioskorides og Heuresis med en allrune-rot. Heuresis er en personifisering av kunnskap og vitenskap og allrunen har siden oldtiden vært tillagt diverse magiske egenskaper. Verket er rikt illustrert, men illustrasjonene er kommet til etter Dioscorides tid. Verket har levd en omflakkende tilværelse i Konstantinopel og Istanbul, før den ble innkjøpt for den østerrikske keiser Maximillian II i 1569. Gjennom årenes løp har det kommet mange rettelser, i tillegg til gresk har mange planter fått navn på latin, tyrkisk, arabisk og hebraisk.
 

Gave til biblioteket i Alexandria

Dioscorides virket flere år i Alexandria det var derfor naturlig for Humsam, siden vi hadde 2 eksemplarer, å gi et av våre eksemplarer som offisiell gave nettopp til det nye biblioteket i Alexandria, Bibliotheca Alexandrina, våren 2002.
 

Klikk på bildene for å se større bilder.

Bildeutsnitt fra Pedanius Dioscorides: De materia medica
(ca 1300*1500 pix)

To ulike utgaver

Vi har to ulike utgaver av Dioscorides De materia medica. Det mest kjente er manuskriptet fra Wien med følgende signatur UHS Mes FAKS 73, den andre er en faksimile av et mindre håndskrift fra Napoli: UHS Mes FAKS 13. Disse to belyser på en informativ måte hvordan håndskrifter ble kopiert og fikk forskjellig utforming gjennom middelalderen.Teksten er stort sett den samme i begge utgaver, men Napoli-utgaven har atskillig færre og dårligere illustrasjoner. Vi ser også at Napoli-utgaven ikke har blitt brukt i et slikt kosmopolitisk miljø som Konstantinopel, vi finner nemlig ingen plantenavn oversatt til andre språk. Eksempel på forskjellen i illustrasjoner ser vi svært godt på κωνιον og καρω (Conium maculatum og Carum carvi, giftkjeks / skarntyde og karve) (Pl. 187v & 188v i Wien utgaven og Pl. 85 i Napoli utgaven) Det er tydelig at Wien-utgaven er brukt som forlegg for Napoli-utgaven kvaliteten på illustrasjonene der er gjennomgående mye dårligere, men man kan se at de er kopiert fra et manuskript, ikke fra levende planter fordi disponeringen av plantenes hovedformer er like i begge utgaver.

  

Bildeutsnitt fra Pedanius Dioscorides: De materia medica Bildeutsnitt fra Pedanius Dioscorides: De materia medica Bildeutsnitt fra Pedanius Dioscorides: De materia medica
Karve, Wien Giftkjeks, Wien Karve & Giftkjeks, Napoli
(ca 1300*1500 pix) (ca 1300*1500 pix) (ca 1300*1500 pix)
Av Svein Engelstad fagreferent i kunsthistorie
Publisert 25. mai 2011 16:36 - Sist endret 25. sep. 2019 10:59