English version of this page

Faksimilesamlingen

Samlingen finner du i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

Faksimile. Fotografisk fremstilt trykt reproduksjon (faksimileutgave) av dokument, manuskript, bok osv.

Utdrag fra www.snl.no/faksimile

Dette er en samling av verdifulle, svært påkostete faksimiler av viktige håndskrifter, bøker og andre dokumenter.

Disse bøkene er ikke til utlån. De må gjerne brukes i biblioteket.

Oversikt over samlingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert 25. mai 2011 16:35 - Sist endret 9. mars 2022 15:28