Referansesamlinger - oppslagsverk

Finn informasjonen raskt når du trenger det. Oppslagsverk finnes både i biblioteket og på nett.

Oppslagsverk, eller referanselitteratur som det også kalles, gir deg kortfattet informasjon og oversikt, og kan utgjøre et verdifullt tillegg til lærebøkene.

Eksempler på oppslagsverk:

Andre typer kan være faktabøker og atlas.

Referanseverk inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder) hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn og kan hjelpe deg å avgrense emnet ditt.

Når er oppslagsverk nyttig?

Når du

  • skal sette deg inn i et nytt emne
  • trenger en definisjon
  • trenger oversikt
  • trenger bakgrunnsinformasjon om emner eller personer
  • prøver å finne sentrale begreper og viktige tidsepoker

Trykt utgave og på nettet

Oppslagsverk finnes både i trykt utgave i biblioteket og på nett. Universitetsbiblioteket har kjøpt tilgang til en rekke nettutgaver, men de kan ikke søkes opp automatisk via Google. For å få tilgang til dem på nett må du være knyttet til UiOs nettverk. Les om tilgang hjemmefra.

Wikipedia er et unntak, dette er gratis og åpent tilgjengelig for alle.

Hvor finner du oppslagsverk?

Søk i Oria eller spør oss i biblioteket. Trykte oppslagsverk finnes i Referansesamlingene i 1. til 4. etasje i biblioteket.
Oppslagsverk kalles også for "referanselitteratur" eller "referanseverk". Derfor bruker vi betegnelsen "referansesamling".

Bøkene i referansesamlingen er ikke til utlån

Publisert 26. feb. 2013 21:21 - Sist endret 9. okt. 2019 11:41