Leksika

Skal du skrive oppgave eller lese deg opp i et nytt emne? Da bør du starte med et faglig leksikon som gir deg oversikt over emnet før du fordyper deg. Finnes enten på nett eller i trykt form.

Leksikon

En god start - fagkunnskap i kortform

Et leksikon er et godt startsted for ny kunnskap. Her finner du sammenfattet kunnskap som gir oversikt, og er et bra sted å gå til hvis du trenger mer utdypende eller supplerende lesning. Du finner bl.a. definisjoner av begreper i faglitteraturen og fakta og biografisk stoff om kjente personer. Leksikonet gir fagkunnskap i kortform.
 

Terminologi og begreper

Leksika gir deg innblikk i terminologi og begreper innen emnet ditt. Kjennskap til terminologi er nødvendig ved litteratursøk, og gode søkeord trenger du enten du søker i Google eller i bibliotekenes litteraturdatabaser.
 

Faglige eller generelle

Leksika er enten faglige eller generelle. Generelle leksika dekker alle emner, mens faglige leksika dekker et emneområde, f.eks. statsvitenskap.
 

Formater

Leksika finnes i ulike omfang, trykte og digitale. Du vil finne små ettbinds leksika med korte artikler, hvor den trykte utgaven kan holdes i hånden. Og du vil finne omfattende trykte leksikonverk med opp mot 30 bind. Disse kan ha fyldige artikler med litteraturreferanser og anbefalt videre lesning.  Digitale leksika kommer mer og mer.  De skjuler seg noen ganger inni større databaser og er derfor vanskelig å "oppdage".   Spør i biblioteket! 

Skrive oppgave?

Skal du skrive oppgave? Begynn gjerne emnesøket i et leksikon. En fyldig leksikonartikkel kan være en god introduksjon til emnet ditt. Til en bacheloroppgave kan litteraturhenvisningene noen ganger gi deg det du trenger i tillegg til pensumlitteraturen.
 

Wikipedia

Wikipedia er eksempel på et leksikon - med korte artikler og henvisninger til annen litteratur. Her finner du mye god informasjon. Men dette dugnadsleksikonet har anonyme skribenter og mange mener det ikke tilfredsstiller kravene til forskningskilder. Du kan gjerne starte med Wikipedia, men opplysninger må verifiseres i tekster med kjent opphav, f.eks. i etablerte leksika som biblioteket kjøper inn. Der er forfatteren kjent.
 

Publisert 13. des. 2012 15:50 - Sist endret 31. mai 2019 10:45