Transkribering / translitterering av ikke-latinske alfabeter

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo baserer vi oss hovedsakelig på det amerikanske systemet for transkribering av ikke-latinske alfabeter, utarbeidet av Library of Congress, USAs nasjonalbibliotek. Dette gjelder ikke for alle alfabeter. For eksempel følger transkribering av kyrillisk alfabet ISO-R9, 2. utg. 1968.
Mange bokstaver må, ved transkribering, gjengis med flere latinske bokstaver eller med bruk av diakritiske tegn. Diakritiske tegn er likevel ikke nødvendige når man skal søke etter litteraturen.
Oversikt over transkriberingstabeller for alle språk.

Transkriberingstabeller for de viktigste språk det undervises i ved UiO:
Arabisk  
Gresk se også GreLat (pdf)
Hebraisk  
Hindi (forklaring gammelt og nytt system)
Japansk (forklaring gammelt og nytt system)
Kinesisk (forklaring)
Koreansk (forklaring gammelt og nytt system)
Persisk (forklaring gammelt og nytt system)
Sanskrit  
Slaviske språk med kyrillisk alfabet
Urdu (forklaring gammelt og nytt system)

 

 

Publisert 27. apr. 2010 11:36 - Sist endret 8. juni 2021 11:03