Diakritiske tegn

Diakritiske tegn er spesielle merker plassert over eller under en bokstav. Noen er del av vanlig rettskrivning på ulike språk, andre benyttes bare ved transkribering. Bokstaver med diakritiske tegn regnes i norsk ikke som egne bokstaver. Når de sorteres regnes en bokstav med diakritiske tegn likt med bokstaven uten diakritiske tegn.

 
Publisert 15. feb. 2006 12:42 - Sist endret 1. aug. 2016 13:08